IJSVOGELS in Zuid Oost Drenthe

     In 2017 hebben we een ijsvogelwerkgroep opgericht..
     Deze nieuwe werkgroep bestaat uit nu nog 4 personen. Harrie Kiewiet is de initiatiefnemer.
     Hij is dan ook de contactpersoon van deze werkgroep. Daarnaast zijn Frits/Alie Fink en Jan Nicolaļ lid van de werkgroep.
     Uiteraard kunnen we nog extrawerkgroepleden gebruiken.

     Doel is om in beeld te krijgen hoeveel ijsvogels we in ons gebied hebben en hoe we ze maximaal kunnen beschermen.
     Het afgelopen jaar hadden we 3 zekere broedparen maar wellicht hebben we niet alles gevonden.
     We willen daarnaast zorgen voor voldoende broedgelegenheid.
     Het Waterschap heeft alle medewerking toegezegd om in samenwerking met ons broedplaatsen te gaan maken.
     Wij hebben het afgelopen jaar een aantal nestwanden gemaakt en nestgangen gemaakt.
    

     Resultaten 2017:

   
Aantal broedparen: 3
    Aantal legsels:         5
    Aantal jongen:        31

    Wij zijn zeer tevreden over de resultaten. En we hebben genoten van de prachtige momenten die we meemaakten vanuit schuiltentjes vlak bij de nestgangen.
    En......we verheugen ons op komend jaar.

Speciaal voor ijsvogels gemaakte nestgangen.

Hieronder nog enkele foto's gemaakt door Harry Kiewiet


.

Terug