IJSVOGELS in Zuid Oost Drenthe

     In 2017 hebben we een ijsvogelwerkgroep opgericht..
     Deze nieuwe werkgroep bestaat uit 5 personen. Harrie Kiewiet is de initiatiefnemer.
     Hij is dan ook de contactpersoon van deze werkgroep.

     Doel van de werkgroep is om in beeld te krijgen hoeveel ijsvogels we in ons gebied hebben
     en hoe we ze maximaal kunnen beschermen.
     Het afgelopen jaar hadden we 3 zekere broedparen maar wellicht hebben we niet alles gevonden.
     We willen daarnaast zorgen voor voldoende broedgelegenheid.
     Het Waterschap heeft alle medewerking toegezegd om in samenwerking met ons broedplaatsen te gaan maken.
     Wij hebben de afgelopen jaren een aantal nestwanden gemaakt en nestgangen gemaakt.
    

     Resultaten 2019:

   
Aantal broedparen: 3
    Aantal legsels:         7
    Aantal jongen:        42

    Wij zijn zeer tevreden over de resultaten. En we hebben genoten van de prachtige momenten die we meemaakten
    vanuit schuiltentjes vlak bij de nestgangen.
    En......we verheugen ons op komend jaar.
 

Inmiddels is het eind april 2020. En............we tellen 4 broedparen waarvan de eersten al jongen hebben. En mogelijk dat er nog een broedpaar is. We houden u op de hoogte.

Speciaal voor ijsvogels gemaakte nestgangen.

Hieronder nog enkele foto's gemaakt door Harry Kiewiet


.

Terug