WEIDEVOGELS 
 

Deze werkgroep bestaat uit 20 personen. In samenwerking met een groot aantal boeren ( 66 ) wordt sinds 1995 geprobeerd zoveel mogelijk weidevogels te beschermen. Deze bescherming bestaat o.a. uit het markeren van nesten zodat de boeren tijdens het bewerken van het land om de nesten heen kunnen gaan. De samenwerking met de boeren is meer dan voortreffelijk. De bescherming omvat een gebied van ruim 1400 ha.

    kievit                     grutto             wulp            scholekster                watersnip           tureluur
         Geluid             Geluid        Geluid                  Geluid

                      

 

 

De cijfers van 2018:

We kijken terug op een slecht weidevogeljaar.De extreme droogte heeft er aan bijgedragen dat de later broedende weidevogels problemen gehad hebben om hun jongen groot te krijgen. De jongen moeten zelf hun kostje bij elkaar scharrelen, maar ze konden onvoldoende wormpjes en insecten vinden in de harde uitgedroogde bodem. Veel laat uitgekomen jongen zijn daardoor verhongerd. Ruim 65% van de nesten is uitgekomen. Dat is goed te noemen. Ongeveer 12% van de nesten is gepredeerd, evenveel als er door werkzaamheden verloren zijn gegaan. Het Plan van Aanpak begint zijn vruchten af te werpen.
Met de grutto gaat het nog steeds niet goed. Niet eerder vonden we zo weinig nesten.
De scholekster daarentegen zit weer duidelijk in de lift.

 

De cijfers van 2020

Op 11 maart 2020vindt Bert Heidema het eerste kievitsei van ZO Drenthe.

Opnieuw een zeer slecht jaar. Behalve de droogte, hebben we ook dit jaar weer veel last gehad van predatie door vossen.
Ruim 61 % van de kievitsnesten werd leeggevreten. En van de nesten die wel uitgekomen zijn, zijn de meeste jongen opgegeten. Door werkzaamheden werden ook nog eens 23 nesten vernield.
Niet eerder hebben we zo'n slecht jaar gehad.
Ook de aantallen weidevogels gaan in een rap tempo omlaag. Hadden we vorig jaar nog ruim 300 nesten, nu nog maar 236.

In dit tempo raken we binnen enkele jaren de weidevogels kwijt.
Te hoge predatie en een slecht biotoop(weiland is ongeschikt geworden) maken het moeiljk.
Hieronder de resultaten van 2019:

 

SOORT Totaal Uit Niet uit % uit Predatie Werkzaamheden
Kievit 192 61 122 33 93 23
Grutto 13 9 4 69 4 0
Scholekster 27 13 7 63 3 0
Wulp 4 2 2 50 2 0
TOTAAL 236 85 135 39 101 23


 

Hieronder het overzicht van de gevonden legsels sinds 1998.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

Kievit

252 285 287 265 260 258 236 123 331

300

421

406

319

329

329

316

351

429

590

330

Grutto

12 15 27 30 33 25 26 21 36

33

26

29

24

19

30

17

40

38

66

16

Scholekster

36 31 17 34 36 55 59 23 59

43

59

54

50

39

49

43

30

12

62

27

Wulp

3 5 3 7 4 10 9 4 6

13

4

3

3

2

5

0

2

2

10

4

Tureluur

0 0 0 0 0 0 0 0 1

1

0

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Watersnip

  0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Kleine plevier

  0 0 1 1 1 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Graspieper

  0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kwartel

  0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

303 336 334 337 334 349 330 171 435

401

510

492

396

389

415

376

426

482

728

377

 

We zijn aangesloten bij 'Vrijwillige Weidevogelbescherming Drenthe'. Dit is een onderdeel van Landschapsbeheer Drenthe. Zij ondersteunen ons wat betreft materiaal ( borden, nestbeschermers ) en begeleiden nieuwe vrijwilligers in het veld.

Harrie Kiewiet heeft in 2021 het eerste kievitsei van onze groep gevonden. Dit keer al op 14 maart. Uiteraard beschermd!
 

Sinds het voorjaar van 2020 doen we mee met een wulpenproject. Over de resultaten hiervan leest u meer in de Nieuwsbrief.
 

 

Co÷rdinator van deze werkgroep is: Jan Nicola´

                                                          Tel. 06-43588570   Email: jan@nicolai.com

      Terug naar begin