Steenuilen
De afgelopen jaren is het aantal steenuilen in Nederland drastisch achteruitgegaan. Omdat een mogelijke reden het ontbreken van goede broedplaatsen is, hebben we besloten zo'n 75 speciale nestkasten te plaatsen. Inmiddels wordt hier door enkele paartjes steenuilen gebruik van gemaakt.
We hopen dat we met het plaatsen van deze kasten een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van de steenuilen in onze regio. Heel stilletjes hopen we zelfs op een uitbreiding van het aantal steenuilen. De eerste resultaten zijn echter niet hoopgevend.
Konden we in 2002 nog 7 broedparen tellen, in 2006 werden geen broedgevallen waargenomen.
De jaren er na noteren we weer broedparen.
De laatste jaren stabiliseert de stand zich. Zo'n 10 broedparen in ons totale gebied.  De steenmarter heeft een aantal kasten leeggeplunderd. Ook werden er enkele verkeersslachtoffers gemeld.
Maar dat hoort er nou eenmaal bij.
Toch hopen we dat we de komende jaren het aantal broedparen nog kunnen vergroten. Aan ons zal het niet liggen.
 
Jaar Territoria Nesten Jongen
1999 7 7 22
2000 5 4 8
2001 7 7 17
2002 7 6 11
2003 7 5 8
2004 10 6 14
2005 6 4 2
2006 7 0 0
2007 8 4 3
2008 10 4 8
2009 9 3 2
2010 9 3 10
2011 9 10
2012 10 6 10
2013 9 6 15
2014 9 8 27
2015 13 10 30
2016 10 8 14
2017 9 8 16
2018      
2019 11 10 20

Waarschijnlijk dat we niet alle steenuilen in beeld hebben. Mocht u een steenuil signaleren, wilt u dit dan doorgeven aan de co÷rdinator. Zo mogelijk gaan we dan broedkasten in de nabije omgeving plaatsen.

  Steenuil   Deze prachtige vogels mogen niet verdwijnen uit ons landschap.

                  Geluid van steenuil


 Co÷rdinator van deze werkgroep is : P.B. Gelderloos
                                                             Tel. 0591-555026       
 Terug naar begin