Roofvogels
Dit is één van onze oudste werkgroepen. Ze bestaat uit 5 personen. De belangrijkste taak is het beschermen van de torenvalken. De overige roofvogels worden niet actief opgezocht zodat deze cijfers globaal zijn.

Voor de torenvalken hebben we speciale nestkasten opgehangen(84). In 2008 maakten maar liefst 37 paartjes maken hier gebruik van. Er vlogen toen 166 jonge torenvalken uit onze kasten. Een topjaar! Deze jongen blijven uiteraard niet allemaal in ons gebied. Wat dat betreft is deze torenvalkpopulatie dan ook van groot belang voor de omliggende gebieden.

In 2009 is de populatie in elkaar gezakt. Een strenge winter zorgde voor een hoge sterfte onder de torenvalken. Ook de afgelopen winters hebben een zware slag toe gebracht aan de populatie. Lange tijd sneeuw blijkt rampzalig te zijn!
In 2014 en 2015 zien we weer een stijging. Een positieve ontwikkeling. In 2014 waren er ontzettend veel veldmuizen waardoor de torenvalken het goed gedaan hebben.
In 2015 zien we als gevolg daarvan een verdere toename van het aantal broedparen.

Jaar Nesten Eieren Jongen
1999 26 131 100
2000 32 164 146
2001 22 107 96
2002 30 145 133
2003 26 123 112
2004 27 139 129
2005 29 142 133
2006 23 102 87
2007 29 161 141
2008 37 194 166
2009 21 107 89
2010 15 76 64
2011 14 67 38
2012 15 68 59
2013 10 50 42
2014 15 79 70
2015 19 99 78

In ons gebied vinden we jaarlijks 7 a 10 buizerdnesten. Ook vinden we 2 a 3 haviksnesten en sperwernesten. De nesten van de buizerds en haviken worden niet beklommen zodat er geen gegevens bekend zijn over het aantal eieren/jongen.        


Coördinator: Georg Klement  0612083869    

Voor meer informatie over roofvogels: Werkgroep Roofvogels Nederland

 

Terug naar begin