KERKUILEN:

Deze werkgroep bestaat uit 7 personen. De belangrijkste taak is het onderhouden en plaatsen van kerkuilbroedkasten in boerderijen. Inmiddels staan er 120 kasten in onze regio. Deze kasten worden door een deskundige binnen onze vereniging gemaakt. Deze kasten zijn zeer succesvol.
Het aantal kerkuilen is mede daardoor de laatste jaren flink toegenomen. De kerkuilenpopulatie blijft wel gevoelig voor strenge winters en een slechte muizenstand. 2007 is een topjaar jaar geweest voor de kerkuilen in onze regio. Nog nooit kwamen zoveel kerkuilen tot broeden en vlogen er zoveel jongen uit onze broedkasten.

Echter.............vanaf 2008 is het een stuk achteruit gegaan. Meestal wordt zo'n teruggang verklaard door een slecht muizenjaar of een strenge winter. Van geen van beiden was sprake in 2008. De torenvalken wisten zich goed te handhaven, wat duidt op voldoende muizen. De winter was dit jaar zacht en heeft zeker niet bijgedragen aan het slechte resultaat. De winter van 2010 heeft wel veel slachtoffers geist. Dit vanwege de lange sneeuwperiode.
In 2011 hebben we gezien dat de populatie zich aan het herstellen is. In 2012 blijft de populatie redelijk stabiel. In 2013 zijn er 3 broedparen minder, maar is het aantal jongen hoger. Al met al is ons gebied nog steeds een prima biotoop voor kerkuilen. In 2014 heeft de kerkuil het heel goed gedaan. Geholpen door een enorm muizenaanbod, waren er zelfs acht tweede broedsels en n derde broedsel.
In 2015 weer beduidend minder eieren en jongen.
Het jaar 2016 is zeer succesvol. Wel veel last van steenmarters, maar het eindresultaat ligt beduidend hoger.
In 2017 weer een minder resultaat. In een aantal kasten werden dode volwassen kerkuilen. Warmte? Voedselgebrek? Gif?
In 2018 hebben we een iets beter resultaat bereikt.
In 2019 zijn de resultaten erg goed. Een topjaar. Niet eerder hadden we zoveel succesvolle legsels en zo veel uitgevlogen jongen.

.     Kerkuilen 

 

Jaar Aantal nesten Aantal eieren Aantal jongen Aantal geslaagde broedsels
1999 22 107 82  
2000 32 132 88  
2001 46 165 130  
2002 37 138 113  
2003 17 63 57  
2004 32 132 107 31
2005 30 125 104 29
2006 26 97 82 25
2007 51 290 205 47
2008 22 82 77 22
2009 19 62 51 18
2010 18 62 51 15
2011 25 95 81 23
2012 27 82 72 27
2013 19 73 65 19
2014 35 188 173 34
2015 27 96 84 27
2016 35 151 139 31
2017 26 107 93 26
2018 28 114 112 28
2019 46 208 182  

Controleurs: Jan Blaauwgeers, Wiel de Bruin, Harrie Mekkes, Gerhard Habers.

Coördinator van deze werkgroep is: Gerhard Habers,
                                                            Tel. 06-20895527    Email: gs.habers@ kpnplanet.nl


 Terug naar begin