Gierzwaluwen
gierzwaluw  GELUID van Gierzwaluw

Wie kent ze niet. Deze prachtige snelle vliegers boven de steden van ons land. Hun hoge geschreeuw(gieren) klinkt vrijwel onophoudelijk tijdens warme zomerdagen. Toch maken we ons zorgen over deze vogels. Steeds vaker gaan broedplaatsen verloren. Op plaatsen waar sinds mensenheugenis gierzwaluwen broedden, zijn ze er ineens niet meer. Vaak door renovaties aan gebouwen, of door sloop moeten de vogels op zoek naar nieuwe nestplaatsen. Meestal is dit onder een dakpan. Tegenwoordig zijn onze huizen echter zo goed en ge´soleerd gebouwd dat er geen openingetje meer te vinden is. Daarom hebben we in 1998 besloten hier een aparte werkgroep voor op te richten.  In samenwerking met de Gemeente Emmen wordt er voor gezorgd dat er voldoende broedgelegenheid blijft. Dit wordt gedaan door speciale dakpannen op huizen te leggen. De Gemeente Emmen heeft hier flink geld voor uitgetrokken en er ook voorlichtingsmateriaal voor ontwikkeld.
Tijdens de door 'Het Stroomdal' georganiseerde 'Provinciale Natuurwerkgroependag Drenthe' hebben we hier gebruik van mogen maken. Omdat een grote kolonie gierzwaluwen ( vele tientallen broedparen ) in Coevorden hun nestgelegenheid op de Vakschool dreigde kwijt te raken, hebben we contact gezocht met de nieuwe eigenaar ( ECW ) . Zij hebben er voor gezorgd dat er 25 speciale gierzwaluwdakpannen op verwerkt werden. Deze kolonie lijkt nu voor de komende jaren gespaard te zijn.
Ook het Waterschap 'Velt en Vecht' heeft op hun nieuwe 'waterschapshuis' een aantal ( 75 ) gierzwaluwbroedplaatsen laten maken.
Er is dus volop aandacht voor deze vogels. 
Dankzij al deze initiatieven in Coevorden en Emmen zullen we kunnen blijven genieten van deze gierende insectenvangers.

RESULTATEN HUISZWALUWEN 2020
Huiszwaluwen totaal: 255 nesten

Schoonebeek: 51
Nieuw-Schoonebeek: 35
Weiteveen: 27
Amsterdamse Veld/De Peel/Dommerskanaal: 15
Coevorden: 100
Dalen: 3
Dalerveen/Den Hool: 19
Steenwijksmoer: 5
Zandpol: 0

 


Coördinator: Johan Hanken                             
                      Tel: 0524-532473  Email: jhanken@home.nl

 

Terug naar begin