Bestuur en organisatie van 'Het Stroomdal'

Zoals duidelijk zal zijn, zijn wij geen 'vogeltjesvereniging'.Wij zijn een natuur- en milieuvereniging in de breedste zin van het woord. We willen als 'Het Stroomdal' een paraplufunctie hebben voor al onze werkgroepen. Onder onze 'paraplu' moet het goed vertoeven zijn. Onze werkgroepen moeten hun werk goed kunnen doen en daarbij zonder problemen een beroep kunnen doen op financiële, materiŰle ondersteuning. De werkgroepen dienen min of meer zelfstandig te functioneren, onder leiding van een werkgroepco÷rdinator. De afgelopen 30 jaren hebben laten zien dat deze manier van werken goed bevalt. We zijn gegroeid tot één van de grootste zelfstandige natuurverenigingen in het noorden van Nederland.
Daarnaast werken we nauw samen met provinciale en landelijke organisaties. Regelmatig zijn we te beluisteren op de lokale radiostations om iets over de natuur te vertellen. Dit doen we graag. Hoe meer aandacht de natuur krijgt, hoe beter het is.
Natuurlijk kosten al deze activiteiten veel geld. Daarom doen we jaarlijks een beroep op onze donateurs en de betreffende gemeenten. Ook de Provincie Drenthe heeft ons regelmatig financieel gesteund.
Wilt u ons ook financieel steunen, dan kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op
NL97ABNA 057.29.19.808 te Schoonebeek ( ten name van 'Het Stroomdal' ).
Hopelijk kunnen we op deze manier nog vele jaren ons steentje aan de natuur bijdragen.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40048640

Het bestuur van 'Het Stroomdal' bestaat uit:

Voorzitter                  J. Nicolai
                                   Esschenbruggerdijk 57
                                   7742 PC Coevorden
                                   Tel. 0643588570                   Email: jan@nicolai.com

Secretaris                  Gina Maatje
                                   Hankenhofweg 24
                                   7751 BZ Schoonebeek
                                   Tel. 06-30723124                  Email: omagiensie@icloud.com

Penningmeester        Brenda Hansen
                                   De Kerfjes 44
                                   7761 XC Schoonebeek
                                    Tel. 06-52786015                 Email: brenda.hansen30@gmail.com

Leden                         G.S. Habers
                                    Eisenhowerstraat 18
                                    7844 KG Veenoord
                                    Tel. 0620895527                 Email: gs.habers@kpnplanet.nl

                                    G.Klement
                                    Oostersebos 3
                                    7761 PS Schoonebeek
                                    Tel. 06-12083869                 Email: g.klement@hotmail.com
                                   

                                     J. Hanken
                                     Hankenhofweg 31
                                     7761 BX Schoonebeek
                                     Tel. 0524-532473                Email: jhanken@home.nl
      

Contributie: 15 euro per jaar.

Donatie: minimaal 15 euro per jaar. Bij een minimale donatie /contributie van 25 euro per jaar ontvangt u gratis een nestkastje. De betaling moet dan wel voor 1 april van het lopende jaar gedaan worden.

Leden en donateurs ontvangen 3 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Contributie of donatie graag voor 1 april van het lopende jaar voldoen.

Redactie Nieuwsbrief: J. Nicolai   redactie@hetstroomdal.nl

 

Terug naar begin